نگارخانه ارامش

نامه ای که دست نخورده ماند😐

باهام حرف نزنین اصلا😂😂😂

این برا نوروز سال 90 فکر کنم😂😂

نامردی نکنین اونوقت فقط هشت سالم بوده

یخورده خل بودم😂😂😐

یهویی

بدون شرح


خدایا اینو بزار همینجوری بمونه ازمون نگیرش😂

به دوستم میگم فلانی دست بزن داره

متعجب نگام میکنه میگه: وا اون که زن نداره

بدو تا دیر نشده

یه روز

ترکوند

وای خدا چقدر ایشون باحالن😂😂 من

بس که دیوار دلم کوتاه است
هرکه از کوچه تنهایی ما می گذرد
به هوای هوسی هم که شده
سرکی می کشد و می گذرد
نگارنده
Designed By Erfan Powered by Bayan