نگارخانه ارامش

:)))

میشه فقط لایک کنین ببینم کیا هنوز منتظر نوشتنمن:(

بس که دیوار دلم کوتاه است
هرکه از کوچه تنهایی ما می گذرد
به هوای هوسی هم که شده
سرکی می کشد و می گذرد
نگارنده
Designed By Erfan Powered by Bayan