نگارخانه ارامش

فقط..

فقط در همین حد بگم که امروز دومین سالگرد این وب بود..

این وب دیگه مثل قبل اروم نیست.. ولی ارومش میکنم:)

بس که دیوار دلم کوتاه است
هرکه از کوچه تنهایی ما می گذرد
به هوای هوسی هم که شده
سرکی می کشد و می گذرد
نگارنده
Designed By Erfan Powered by Bayan