نگارخانه ارامش

Story1

"روحِ برخاسته از من ته این کوچه بایست، 

بیش از این دور شوی از بدنم می‌میرم"

بس که دیوار دلم کوتاه است
هرکه از کوچه تنهایی ما می گذرد
به هوای هوسی هم که شده
سرکی می کشد و می گذرد
نگارنده
Designed By Erfan Powered by Bayan