نگارخانه ارامش

فروردین1400

میخواستم حداقل تو هر ماه یه پست بزارم که ارشیو یه ماه جا نمونه.. ولی انگار مهر عقب موندم ازش

 

+سال نو مبارک💚✨

بس که دیوار دلم کوتاه است
هرکه از کوچه تنهایی ما می گذرد
به هوای هوسی هم که شده
سرکی می کشد و می گذرد
نگارنده
Designed By Erfan Powered by Bayan