نگارخانه ارامش

شماره 0818

ولی خانوم بوفه ای یجوری منو صدا میزنه انگار زندانیم و شماره روی لباسم اینه

+خانوم صفر هشتصد و هیجدهههه!!!

بس که دیوار دلم کوتاه است
هرکه از کوچه تنهایی ما می گذرد
به هوای هوسی هم که شده
سرکی می کشد و می گذرد
نگارنده
Designed By Erfan Powered by Bayan