نگارخانه ارامش

اهم.. یه ببخشید بدهکارم

روزا خیلی خسته کننده شدن..

هر روز مثل دیروز

ولی هنوز به امید برگشت روزایی که گذشت

زندگی میکنیم.

بس که دیوار دلم کوتاه است
هرکه از کوچه تنهایی ما می گذرد
به هوای هوسی هم که شده
سرکی می کشد و می گذرد
نگارنده
Designed By Erfan Powered by Bayan